Cateva exemple de homeopatie de urgenta la indemana oricui

In jos

Cateva exemple de homeopatie de urgenta la indemana oricui

Mesaj  DanC la data de Mier Dec 21, 2011 7:35 amSub acest text am pus si o traducere prin Google Translator,se poate intelege ideea si de catre cine nu cunoaste lb Engleza.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

How To Make Your Own Homeopathic Remedy

Ever been sick and wish you had a way to make your own highly effective homeopathic remedy, quickly, easily and in the comfort and privacy of your own home? Here’s what this expert on homeopathy recommends…


What’s the value of knowing this? It’s immense! If you’re sea sick, you can make a remedy out of sea water; if you’re sick from vacationing in Mexico, you can make a remedy out of the local water that’s probably causing your ills; if the polluted air or pollens in the air are causing your problem, put a saucer of water outside for a few hours or days and let it collect whatever is in the air, and then make a remedy out of it.

The possibilities are endless; in fact, when you’re desperate, and you’ve seemingly tried everything, there’s your own body to make remedies from: your discharges, your urine, your blood–you’re never really without remedies, are you?

So now, if you’re ready, here are the directions:

Get a small bottle of spring water (but in an emergency any water will do), the exact amount of water or the size of the bottle is not relevant. I always say a small bottle because small is cheapest. So, an 8 ounce or 12 ounce bottle, let’s say. Pour half the water out (but save the water, don’t pour it down the drain).

Now you have half a bottle of water. Pour in a small amount of what you’re trying to make a remedy of–let’s say for the sake of argument that you want to make “Homeopathic Pepsi Cola”; therefore, your water bottle should now consist of a solution of 90% water and 10% Pepsi–there’s no need to be fussy about your percentages–just guess at what 10% might be.

“Succuss” this solution (pound the bottle into your opposite palm) 40 times and after having done that, get a piece of paper and write down “Pepsi 1X”–meaning that you now have Pepsi in the 1X potency, this means you’ve done a one-in-ten dilution with 40 succussions and you’ve done it just once.

Now pour out 90% of this solution–again, no need to be fussy– and refill half way with spring or distilled water, succuss 40 times, and write down “2X” (meaning you’ve now dumped out, refilled, and succussed 40 times, twice).

Now pour out 90% again and refill half way with water again and succuss 40 times again and write down “3X” this time. Keep doing this til you’ve reached either a 6X or a 12X or a 30X–depending on what potency you want. A 6X would have to be taken more often as it’s a lower potency–in a chronic case, two to four times a day; whereas, a 12X would be taken once or twice a day and a 30X as needed–one dose may be enough, depending on what’s wrong.

Now label your bottle (Pepsi 6X) and store in the refrigerator. A sip is a dose. Before each dose, succuss 10 times. When the bottle gets low (when 90% is gone), fill it back up half way with water, succuss 40 times and now you’ll have a 7X; then, resume as before.

If you’re trying to make your remedy from something more solid, like for example, if you want to antidote the side effects of a medicine you’re on, like Penicillin, for example. Empty a penicillin capsule into a small amount of water and let it sit until the water is thoroughly saturated with the substance. Stir the substance a few times. Now empty it into your water bottle to get the 90% water, 10% substance ratio that we talked about before. Now proceed with “potenization”, the process described above, for making a remedy out of Pepsi.

A brief note on dosing: Let’s say you’ve made a 6X. In an acute, you may have to take a swallow every 15 minutes, taking less and less often as you get better. Always succuss the bottle before dosing. If you should get worse, stop the remedy; an improvement may follow. If it does, repeat only as needed.

If you’re making this remedy for a chronic case, figure on three times a day, but be prepared to take more or less often, depending on how quickly or slowly you improve.

HOW TO PLUS YOUR BOTTLE

When your remedy bottle is no longer working, you’ll need to raise the potency. The way to do it is this:

1. Pour out 90% of your bottle.

2. Refill with bottled water half way.

3. Succuss (pound the bottle into your opposite palm) 40 times.

4. Again, for the second time, pour out 90% of the bottle.

5. Refill with water half way.

6. Succuss 40 times.

7. Repeat one more time. You will now have raised the potency by 3 degrees. It should now start working again.

Editor’s Note: Readers are advised not to start making remedies from everything listed in Paragraph 1. The procedure given in this article should be used only under special conditions when an indicated remedy is not available and that also after consulting with your homeopath.

Elaine Lewis, D.Hom., C.Hom Elaine is a passionate homeopath, helping people offline as well as online. Contact her at LEWRA@aol.com Elaine is a graduate of Robin Murphy's Hahnemann Academy of North America and author of many articles on homeopathy including her monthly feature in the Hpathy ezine, "The Quiz". Visit her website at: www.hpathy.com/office/ElaineLewis.asp and TheSilhouettes.org

From: http://hpathy.com/homeopathy-papers/how-to-make-your-own-remedy/

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cum sa-ti faci Remedy proprii homeopate

Aţi fost vreodată în bolnav şi vă doresc avut o modalitate de a face propriul remediu homeopatic foarte eficient, rapid, uşor şi în confortul şi intimitatea propriei case? Iată ce acest expert în homeopatie recomandă ...


Care este valoarea de a şti acest lucru? E imens! Dacă sunteţi bolnav mare, puteţi face o cale de atac din apă de mare, dacă eşti bolnav de vacanţă în Mexic, puteţi face o cale de atac din apă locale, care cauzează bolile, probabil, dumneavoastră, dacă aerul poluat sau polen în de aer sunt cauza problemei tale, pune o farfurie de apă în afara pentru cateva ore sau zile si se lasa sa colecteze tot ce este în aer, şi apoi a face un remediu din ea.

Posibilităţile sunt nelimitate, în fapt, atunci când eşti disperată, şi aţi încercat totul aparent, nu există propriul corp pentru a face remedii din: evacuările dvs., urină, sânge-you're niciodată cu adevărat, fără căi de atac, eşti ?

Aşa că acum, dacă sunteţi gata, aici sunt de ghidare:

Obţineţi o sticluta de apa de izvor (dar în orice caz de urgenţă de apă va face), suma exactă de apă sau de mărimea flaconului nu este relevant. Eu spun mereu o sticluta mica, deoarece este mai ieftin. Deci, o sticla de 8 oz sau 12 oz, să spunem. Se toarnă jumătate din apă afară (dar a salva de apă, nu-l turnaţi în jos de scurgere).

Acum, aveţi o jumătate de sticlă de apă. Se toarnă o cantitate mică de ceea ce esti încercarea de a face o cale de atac de-sa zicem de dragul argumentului, că doriţi să-l facă "homeopate, Pepsi Cola", prin urmare, sticla de apă ar trebui să constea în prezent de o soluţie de apă de 90% şi 10% Pepsi-nu este nevoie de a fi agitat despre dvs. procentele-doar ghici la ce 10% ar putea fi.

"Succuss" această soluţie (lira sticla in palma opusă), de 40 de ori şi după ce a făcut asta, pentru a primi o bucată de hârtie şi scrie "Pepsi 1X"-ceea ce înseamnă că aveţi acum Pepsi în potenţă 1X, acest lucru înseamnă că " am făcut o diluţie unu-în-zece cu 40 succussions şi le-aţi făcut doar o singură dată.

Acum turna 90% din această soluţie din nou, nu este nevoie să fie agitat şi jumătatea drumului umple cu apă distilată sau de izvor, de 40 de ori succuss, şi scrie "2X" (ceea ce înseamnă că aţi acum fac obiectul unui dumping afară, reumplute, şi succussed de 40 de ori, de două ori).

Acum turna 90% din nou şi umple jumatate cu apa din nou şi din nou succuss de 40 de ori şi scrie "3X" de data asta. Continuaţi să faceţi acest lucru pana ai ajuns la o 6X sau 12X sau 30X-în funcţie de ceea ce vrei potenţă. Un 6X ar trebui să fie luate mai des ca este o mai potenta, într-un caz cronic, două până la patru ori pe zi; întrucât, un 12X ar fi luat o dată sau de două ori pe zi şi o 30X după cum este necesar, o singură doză poate fi suficientă , în funcţie de ceea ce sa întâmplat.

Acum, eticheta de sticla (6X Pepsi), şi se păstrează în frigider. Un SIP este o doză. Înainte de fiecare doză, succuss de 10 ori. Atunci când sticla devine scăzut (90% atunci când este plecat), se umple din nou până la jumătatea cu apă, succuss de 40 de ori, iar acum vei avea o 7X, apoi, reia ca înainte.

Dacă sunteţi încercarea de a face remedia de la ceva mai solid, cum ar fi de exemplu, dacă doriţi să antidot efectele secundare ale unui medicament care va aflati, cum ar fi penicilinei, de exemplu. Golirea o capsulă de penicilină într-o cantitate mică de apă şi lăsaţi-l să stea până când apa este complet saturat cu substanţă. Se amestecă substanţă de câteva ori. Acum, gol-l în sticla cu apa pentru a obţine apă de 90%, raportul de 10% substanţă despre care am vorbit înainte. Acum, continuaţi cu "potenization", procesul descris mai sus, pentru a face un remediu din Pepsi.

O notă scurtă pe dozare: Să spunem că aţi făcut o 6X. Într-o acută, poate fi necesar să ia o înghiţi la fiecare 15 minute, ţinând mai puţin şi mai rar ca te faci bine. Succuss întotdeauna flaconul înainte de administrare. Dacă ar trebui să se agraveaza, opri remedia; o îmbunătăţire poate urma. În cazul în care nu, repeta doar după cum este necesar.

Dacă faci acest remediu pentru un caz cronic, figura pe trei ori pe zi, dar să fie pregătit să ia mai mult sau mai puţin frecvent, în funcţie de cât de repede sau incet sa-ti imbunatatesti.

CUM SĂ PLUS sticla

Când sticla remediu nu mai este de lucru, veţi avea nevoie pentru a ridica potenta. Mod de a face acest lucru este aceasta:

1. Se toarnă în 90% din sticla.

2. Reumplere cu jumătate de apă îmbuteliată fel.

3. Succuss (lira sticla in palma opusă), de 40 de ori.

4. Din nou, pentru a doua oară, toarne 90% din sticla.

5. Reumplere cu jumătate de apă.

6. Succuss 40 de ori.

7. Se repetă o dată mai mult. Veţi au ridicat acum potenta de 3 grade. Acesta ar trebui să înceapă acum de lucru din nou.

Nota editorului: Cititorii sunt sfătuiţi să nu pentru a începe să despăgubiri de la tot ceea ce enumerate la articolul 1. Procedura prevăzută în prezentul articol ar trebui să fie utilizate numai în condiţii speciale, atunci când o cale de atac indicat nu este disponibilă şi că, de asemenea, după consultarea cu homeopatul dumneavoastra.

Elaine Lewis, D. Hom., C. Hom Elaine este un homeopat pasionat, ajutând oamenii conectat, precum şi on-line. A lua legatura cu ei la LEWRA@aol.com Elaine este un absolvent de Robin lui Murphy despre Hahnemann a Academiei de America de Nord şi autor a numeroase articole în homeopatie, inclusiv caracteristica ei lunar în ezine Hpathy, "Quiz". Vizitaţi site-ul ei la: www.hpathy.com / office / ElaineLewis.asp şi TheSilhouettes.org
avatar
DanC

Mesaje : 1044
Data de inscriere : 16/05/2011
Varsta : 41

Vezi profilul utilizatorului

Sus In jos

Sus


 
Permisiunile acestui forum:
Nu puteti raspunde la subiectele acestui forum